Tàu chéo vải DP – xanh than

285,000

còn 1000 hàng